chen lấn tiêm vắc xin-Chen lấn, tập trung đông người tại điểm tiêm vắc-xin: Bí thư và Chủ tịch phường rút kinh nghiệm