chém nhau ở quán nhậu-Mời bia người lạ, thanh niên bị chém gần đứt 2 bàn tay