chém nhau-2 nữ nhân viên hẹn nhau 'nói chuyện', một thanh niên bị chém lìa cánh tay

Xem thêm