Chechnya-Trực thăng của Putin từng bị bắn ở Chechnya