chế độ bảo hiểm-Các Bộ họp khẩn giải quyết chế độ bảo hiểm cho sĩ quan quân đội, công an cấp xã