Chế biến món ăn-Ba yếu tố màu trắng người Việt thích dùng nhiều lại gây hại cho gan