cháy xưởng gỗ-Công ty gỗ rộng 10.000m2 ở Bình Dương chìm trong biển lửa, 3 người bị bỏng nặng

Xem thêm