cháy xưởng-Cháy kho đông lạnh 3.000 m2, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy

Xem thêm