cháy nhà ở Sài Gòn-TP.HCM: Nhà 3 tầng cháy dữ dội, 40 người được giải cứu an toàn

Xem thêm