Cháy nhà máy-Cháy cty Rạng Đông: Phó Thủ tướng yêu cầu HN làm rõ mức độ ô nhiễm