Cháy nhà máy-Cổ phiếu Rạng Đông 'đỏ lửa' sau vụ cháy, đại gia nào chịu thiệt nhất?