cháy kho sơn-Video ảnh: Khói lửa cuồn cuộn bốc lên từ kho sơn PU ở Nghệ An