cháy khách sạn ở Sài Gòn-Cháy khách sạn ở trung tâm Sài Gòn, nhiều người hoảng loạn tháo chạy