cháy khách sạn ở quận 1-Cháy khách sạn ở trung tâm Sài Gòn, nhiều người hoảng loạn tháo chạy