cháy cửa hàng nội thất-Cháy cửa hàng nội thất ở Đà Nẵng, 6 người bị mắc kẹt