Cháy công ty gỗ-Cháy công ty đồ gỗ ở Sài Gòn, 3 nhà xưởng đổ sập trong tích tắc