cháy chung cư-Hà Nội: Cháy lớn tại tầng thượng tòa nhà, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy

Xem thêm