ChatGPT-Chuyên gia cảnh báo AI có thể hủy diệt nền văn minh của loài người