chân hoàn truyện-Tôn Lệ hóa ra từng đóng Tân Dòng Sông Ly Biệt 20 năm trước, sau này 'lên chức' làm 'bà nội' Triệu Vy luôn mới hay!