Champions League-Mặc kệ Messi rê bóng 'đâm đầu vào tường', 6 đồng đội lững thững đứng nhìn

Xem thêm