ceo tống đông khuê-Hậu lễ đính hôn, CEO Tống Đông Khuê đưa vợ xinh đẹp đi phượt