CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng-Sân Hàng Đẫy thiết lập hàng rào an ninh nghiêm ngặt cho trận Viettel - Hải Phòng

Xem thêm