cây giống cẩm-Loại cây mọc đầy vườn nhà: Trước nhổ cho không, nay giá gần triệu đồng/kg