cầu thủ Khánh Hòa bỏ tập-Cầu thủ Sanna Khánh Hòa bỏ tập vì bị nợ lương, lót tay