cầu thủ đình công-Hội CĐV Quảng Ninh gửi tiền viện trợ cho cầu thủ