Cầu Thăng Long-Đường trên cao Mai Dịch - cầu Thăng Long trước giờ cấm xe trong 3 ngày

Xem thêm