Câu like-Cô gái bị mắng té tát vì tuyển người vác 230 bao xi măng, 60 bao bột xả, 40 thùng sơn lên tầng 34 với thù lao... 200.000 đồng

Xem thêm