câu đố mẹo-Từ tiếng Việt nào 'che nắng thì lấy nửa đầu, đựng cơm thì lấy nửa sau mà dùng?'

Xem thêm