Cát đỏ-Quê mùa trong Cát Đỏ nhưng style đời thường của Thúy Diễm 'không phải dạng vừa đâu'