Carrie Lam-Trưởng đặc khu Hong Kong nói có 'cả đống tiền mặt'