Cặp rắn hổ mây-Ngàn lượt người đổ về núi Cấm chiêm ngưỡng cặp rắn hổ mây khủng