cặp đôi trong rạp chiếu phim-Chính thức buộc thôi việc nhân viên phát tán hình ảnh cặp đôi thân mật thái quá trong rạp chiếu phim CGV