cao thị ngọc dung-Số tiền 500.000 tỷ: Đại gia ngầm giấu mặt hay kẻ đùa với pháp luật