cảnh sát tuần tra-Cảnh sát Philippines 'giết nhầm' thị trưởng và 2 trợ lý