cần một lý do-Cư dâng mạng xôn xao tin Quang Đông 'đăng đàn' tiết lộ chỉ lợi dụng K-ICM và sẽ sớm rời công ty?