cắn đứt tai người-Thả chó pitbull cắn đứt tai người đàn ông trên phố