Campuhia-Bắt được người đàn ông quê Hải Dương trốn cách ly ở Campuchia rồi về Việt Nam