Cấm đường-Xem xét thí điểm không cho phương tiện giao thông hoạt động 1 tháng với không gian đi bộ hồ Gươm

Xem thêm