cảm biến vân tay-iOS 15 gợi ý iPhone tương lai có thể kết hợp giữa Face ID và Touch ID?

Xem thêm