cảm biến vân tay-Apple vội vã tung bản vá lỗi iOS mới, người dùng cần cập nhật ngay

Xem thêm