cách ly y tế-Hà Nội cách ly 14 ngày toàn bộ một xã hơn 9.300 dân thuộc huyện 'vùng xanh' sau khi ghi nhận 5 F0

Xem thêm