cách ly tại nhà-Đi hát karaoke bất chấp lệnh cấm, 11 người bị cách ly