cách ly tại khách sạn-Danh sách 8 khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội được phép là cơ sở cách ly tập trung