cách ly covid-19-Khánh Hòa cách ly 1 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 416, xác định 42 trường hợp tiếp xúc gần

Xem thêm