Cách ly-Nam thanh niên nhập cảnh từ Nga mắc COVID-19, Việt Nam có 1.100 bệnh nhân

Xem thêm