Cách ly-Cử đội phản ứng nhanh kiểm tra ngay khách sạn có cách ly tổ bay, phi hành đoàn quốc tế

Xem thêm