các điểm phong tỏa tại TPHCM-Danh sách 335 điểm phong toả tại TP Hồ Chí Minh tính đến 17h ngày 13/6