ca sỹ Thủy Tiên-Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh hỗ trợ 115 triệu đồng cho hộ dân mất hơn 10.000 con gà vì mưa lũ ở Nghệ An