ca sỹ Only C-Only C lên tiếng việc bị khán giả mắng chửi, đòi đánh vì từ chối chụp hình