ca sinh nở khó-Mỡ bụng sản phụ quá dày, bác sĩ chật vật mổ lấy thai nhi