ca sĩ Duy Mạnh-Lộ ảnh ca sĩ Duy Mạnh bị còng tay, người quản lý chưa hiểu chuyện gì xảy ra