ca nhiễm trong cộng đồng-Ngày 25/6: Cả nước có 305 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh là 161 ca