ca nhiễm 148-Bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 148 đã ăn nhiều nơi, đến nhiều quán cà phê ở Hà Nội